close
loading

Kim jesteśmy?

 

Wirtualne Biuro to miejsce, dzięki któremu uzyskacie Państwo adres, pod którym zakładana przez Was działalność będzie zarejestrowana. Początki zawsze są trudne i niekiedy wymagają dużych nakładów finansowych. Nasza działalność umożliwia znaczną redukcję kosztów rozwoju i utrzymania działalności. Dzieje się to dlatego, że nasz Klient nie jest zmuszony do utrzymywania własnego biura, które jest często zbędne z uwagi na charakter świadczonych usług. Nie każda bowiem działalność wymaga stałego miejsca pracy, a jedynie adres pod którym firma zostanie zarejestrowana i na który będzie spływała wszelka korespondencja pocztowa.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę administracyjno-biurową firmy. Wszelka korespondencja kierowana jest na adres siedziby firmy, a o której jesteście Państwo na bieżąco informowani. W dowolnym momencie można taką korespondencję odebrać z siedziby Biura bądź zgłosić prośbę przesłania jej na inny adres.

 

Dla kogo jesteśmy?

 

Prawie każdy przedsiębiorca spotyka na swojej drodze rozmaite przeszkody. Często zdarza się, że blokują one inwestycje, rozwój firmy, zyski a nierzadko nawet sam start. Niekiedy przedsiębiorca z racji wykonywanego zawodu często zmienia adres zamieszkania. Wiąże się to zatem z częstą aktualizacją danych rejestracyjnych i niekończącym się powiadamianiem klientów o zmianie adresu. Korespondencja dostarczana na stary adres często nie trafia do rąk adresata. Wielu przedsiębiorców podróżuje, w związku z czym fizyczny odbiór poczty czy też paczek jest bardzo utrudniony.

Przeznaczenie mieszkania lub jej części na działalność gospodarczą wiąże się z wyższym podatkiem od nieruchomości, koniecznością uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej itp. Dla firm, które nie potrzebują stacjonarnego biura ani nawet lokalu, wynajmowanie dodatkowego pomieszczenia jest zbędnym kosztem.

Zlecenie czynności administracyjnych naszej firmie rozwiązuje między innymi powyższe problemy. Dzięki temu możecie Państwo cieszyć się nie tylko prestiżowym adresem w Stolicy kraju, ale dodatkowym czasem wolnym, oszczędnościami i szeregiem udogodnień, które Państwu oferujemy.

 

Żaden z naszych Klientów nie miał problemów z rejestracją VAT, czy też nadaniem numeru NIP. Uczestniczymy w programie „Rzetelna Firma”, nasz aktualny certyfikat o tym świadczący mogą Państwo znaleźć klikając poniższe logo Programu.

 

 

 

Zapraszamy wszystkich, którzy posiadają firmy, jak i tych, którzy dopiero myślą o jej założeniu. Wskażemy zaufane i profesjonalne biuro rachunkowe oraz firmę przeprowadzającą szkolenia w zakresie BHP, ppoż i pierwszej pomocy.

 

 

Oferujemy szereg usług, które pomogą Państwa firmie wejść na rynek, ograniczyć koszty, utrzymać porządek administracyjny czy zwiększyć mobilność. Pomożemy ograniczyć liczbę odbieranych telefonów do tych naprawdę niezbędnych i liczbę niechcianej poczty do zera. Zajmiemy się segregacją korespondencji, redagowaniem i wysyłaniem pism w Państwa imieniu, a wszystko w imię oszczędności czasu, a więc i pieniędzy.

 

Co warto wiedzieć?

 

1. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA WSPÓŁPRACY:

 

Uwaga:

Od 30.04.2018r. ograniczono zakres danych adresowych wpisywanych do CEIDG wyłącznie do adresu do doręczeń, a także stałego miejsca wykonywania działalności – o ile takie istnieje. Wynika z tego, że wystarczającym jest podać jedynie adres do doręczeń.

 

A) Osoba fizyczna, zakładająca jednoosobową działalność gospodarczą:

– Dowód osobisty (do wglądu)

– Wydruk z CEIDG (po nadaniu NIP i REGON)

 

B) Działalność jednoosobowa (istniejąca):

– Dowód osobisty właściciela (do wglądu)

– Wydruk z CEIDG

 

C) Spółka z o.o. w organizacji (akt notarialny)

– Akt notarialny zawarcia spółki

– Pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania spółki (osoby podpisującej umowę)

– Dowód osobisty pełnomocnika (osoby podpisującej umowę) – do wglądu

– Wpis do KRS (po nadaniu NIP i REGON)

 

D) Spółka z o.o. (istniejąca), Spółka Akcyjna:

– Aktualny wpis do KRS

– Pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania spółki (osoby podpisującej umowę)

– Dowód osobisty pełnomocnika (osoby podpisującej umowę) – do wglądu

– NIP I REGON

 

E) Spółka cywilna:

– Wpisy do CEIDG wszystkich wspólników

– Dowody osobiste wszystkich wspólników (do wglądu)

– Podpis wszystkich wspólników na zawieranej umowie

– Pełnomocnictwo do dalszego reprezentowania spółki (w przypadku, kiedy wspólnicy wyznaczą jedną osobę do kontaktów z biurem)

 

2. DANE KONIECZNE DO USTALENIA PRZY ZAWIERANIU UMOWY:

 

– Dane identyfikacyjne firmy

– Planowana data rozpoczęcia współpracy

– Dane osoby odbierającej od Nas korespondencję (imię, nazwisko, pesel, nr dowodu osobistego)

– Adres zamieszkania osoby podpisującej umowę, dowodu osobisty do wglądu

– Adres e-mail i nr telefonu do komunikacji między Stronami

– Rodzaj wybranego pakietu usług

– Forma i rodzaj płatności

 

3. PEŁNOMOCNICTWO POCZTY POLSKIEJ

 

Abyśmy mogli w Państwa imieniu odbierać pisma sądowe i administracyjne (tj. z sądu lub Urzędu Skarbowego) wymagane jest osobne pełnomocnictwo wg druku Poczty Polskiej. W przypadku takich pism nie wystarczy notarialne upoważnienie – pełnomocnictwo pocztowe jest JEDYNYM sposobem odbioru takiej poczty, poza osobistym odbiorem przez adresata. Pełnomocnictwo takie kosztuje jednorazowo 26zł brutto (na rzecz Poczty Polskiej) i można je złożyć na każdej Poczcie (należy zaznaczyć placówkę oddawczą „UP Warszawa 91”).

 

 

4. WŁAŚCIWE URZĘDY:

 

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

ul. Borysa Sawinkowa 14, 03-482 Warszawa

Telefon: (22) 511 76 00

www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-warszawa-targowek

[ewentualne kontrole skarbowe powinny być kierowane do miejsca, w którym przechowywane są dokumenty księgowe (najczęściej jest to dział księgowości w Państwa firmie lub biuro rachunkowe, które Państwa rozlicza)]

 

Szanowni Przedsiębiorcy! Urząd Skarbowy Warszawa Targówek jest Laureatem XVI Edycji Konkursu:

Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2018”!


 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS II Oddział w Warszawie

ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszawa

tel.: (22) 560 16 00

www.zus.pl

 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

tel.: (22) 440 07 27

bip.warszawa.so.gov.pl

 

Główny Urząd Statystyczny

Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

tel.: (22) 608 30 00

stat.gov.pl

 

Ministerstwo Rozwoju

Adres: plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

tel.: (22) 273 70 00

www.mr.gov.pl

 

5. PRZYDATNE STRONY:

 

Rejestracja działalności gospodarczej (CEIDG):

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine

 

KRS:

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/

 

Zakładanie profilu zaufanego:

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 

Ministerstwo Rozwoju

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/

 

6. ARTYKUŁY DOTYCZĄCE WIRTUALNYCH BIUR, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ

 

Zastanawiacie się Państwo czy współpraca z wirtualnym biurem będzie dla Was korzystna? Czy nie będzie się to wiązało z problemem rejestracji firmy, nadaniem numerem NIP lub rejestracją do celów VAT? Zachęcamy do przeczytania kilku artykułów na ten temat, które naszym zdaniem jasno odpowiadają na powyższe wątpliwości.

 

1.

"Kiedy urząd skarbowy może odmówić rejestracji dla celów VAT.

 

Obowiązujące od początku 2017 r. nowe regulacje w ustawie o VAT wprowadziły zmiany w zakresie rejestracji na potrzeby podatku VAT. Urząd skarbowy uzyskał uprawnienia do odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT w określonych przepisami przypadkach. Odmawiając rejestracji organ podatkowy nie musi jednak zawiadamiać podmiotu o odmowie.

 

Urząd mógł odmówić rejestracji w sytuacji gdy miał wątpliwości dotyczące zgłoszenia, dokonywanego na formularzu VAT-R. W szczególności, jeżeli zgłoszenie było nierzetelne a dane w nim zawarte nie spełniały celów, dla których miały zostać zarejestrowane. Urzędy sprawdzały więc jakość, wiarygodność informacji, kompletność i dokładność danych. A w przypadkach negatywnej weryfikacji miały możliwość wydania decyzji o odmowie rejestracji.

 

Obecnie, czyli od 1 stycznia 2017 r., z przepisów wynika już bezpośrednio możliwość odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT. Zgodnie bowiem z brzemieniem art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnikowi urzędu skarbowego przyznane zostały uprawnienia do weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym, a także uprawnienia do odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT.

 

Odmowa rejestracji przez organ podatkowy może mieć miejsce gdy wystąpi przynajmniej jedna z określonych przepisami okoliczności, tj. gdy:

-dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub

-podmiot ten nie istnieje, lub

-mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub

-podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego."

źródło:

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/podatnik-vat/754045,Kiedy-urzad-skarbowy-moze-odmowic-rejestracji-dla-celow-VAT.html

 

2A.

"Wirtualne biuro a problemy z fiskusem

 

Czy urzędy skarbowe mają prawo nie zarejestrować, jako płatnika VAT przedsiębiorstwa mającego siedzibę w biurze serwisowanym? Czy mają prawo niezarejestrowań pod takim adresem firmy?

 

Zdarza się, że fiskus rzuca kłody pod nogi firmom, które jako siedzibę wskazują wirtualne biuro. Kłopoty pojawiają się na przykład przy nadawaniu statusu płatnika VAT. Docierają też do nas sygnały o wykreśleniu spółki z rejestru podatników VAT z powodu zarejestrowania w biurze serwisowanym.

Ustawa o VAT do końca zeszłego roku nie dawała fiskusowi prawa do oceniania czy ma zarejestrować, czy nie płatnika VAT. Jeśli ten podał wszystkie konieczne dane rejestracja była wręcz automatyczna. Od 1 stycznia 2017 roku podmiot chcący zostać płatnikiem VAT może zostać odprawiony z kwitkiem. Przesłanki do odmowy rejestracji są jednak dokładnie wymienione w art. 96 ust 4a ustawy:

-dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub;

-podmiot ten nie istnieje; lub

-mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub;

-podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

 

Bardzo podobnie określono przesłanki do wyrejestrowania podatnika VAT. Nie ma nigdzie mowy o tym, że miejscem rejestracji firmy nie może być wirtualne biuro. (!!!!)"

 

2B.

"Wirtualne biuro a rejestracja firmy

 

Zdarzają się też odmowy rejestracji spółki w wirtualnym biurze. Tak zdecydował dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi odmawiając nadania NIP spółce. Podobnie postąpił jego odpowiednik z Krakowa. Według urzędnika z Łodzi pod adresem wskazanym, jako siedziba spółki powinny być wykonywane funkcje zarządcze. Dyrektor izby z Krakowa stwierdził, że siedziba spółki musi być siedzibą faktyczną. Co na to prawo?

Obaj urzędnicy powołali się na art.5 ust.3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Brzmi on następująco: „Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera: pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych oraz przewidywaną liczbę zatrudnionych…” (w dalszej części przepisu nie ma mowy o adresach). Adres siedziby i adresy miejsc wykonywania działalności wymienione są osobno. Ustawodawca zdawał sobie, zatem sprawę z tego, że mogą one być różne. (!!!)

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. stwierdził, że: „wskazanie w dokumentach VAT-R lub NIP-8 jako siedziby „wirtualnego biura” nie może być jedyną okolicznością uzasadniającą odmowę rejestracji jako podatnika VAT.” Zmiana ustawy nic tu nie zmieniła. (!!!!)"

źródło:

http://biznesspot.pl/blog/wirtualne-biuro-a-problemy-fiskusem/


 

Poniżej zamieszczamy jeszcze jeden artykuł godny uwagi:

 

3.

"Adres siedziby – „wirtualne biuro” – batalia o wirtualne biuro wygrana.

 

Świetna wiadomość zarówno dla tych przedsiębiorców, którzy jako siedzibę swojej działalności wybierają tzw. wirtualne biura, jak i dla tych, którzy takie biura oferują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Naczelny Sąd Administracyjny wydał w dniu 5 sierpnia 2014 r. przełomowy wyrok, który kończy spór o to, czy Urząd Skarbowy może odmówić nadania numeru NIP przedsiębiorcy, który wskazał jako siedzibę adres wirtualnego biura. To ma też znaczenie dla zgłaszania i ujawniania od razu siedziby w EDG i KRS. Oczywiście wirtualne biuro to tutaj nie tylko adres e-mailowy, ale adres „pocztowy” i wynikający z ewidencji gruntów i budynków, konkretny adres lokalu, pod którym można doręczać korespondencję w formach pisemnych jak również na innych nośnikach danych.

 

A zaczęło się od tego, że Spółka z o.o. A. z siedzibą w Ł. zgłosiła do II Urzędu Skarbowego Ł.-G. (za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Ł. – Ś. w Ł.) zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r., poz. 1314, t.j., dalej: z.e.i.p.p.) zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.

 

Organy podatkowe odmówiły nadania NIP spółce stwierdzając, że dokonane zgłoszenie identyfikacyjne nie spełnia wymogów określonych dla tego zgłoszenia, gdyż nie zawiera dokładnego adresu siedziby spółki (nr lokalu). Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. wskazał ponadto, że pod wymienionym adresem nie są wykonywane funkcje zarządcze spółki, a adres został jedynie użyczony w celu rejestracji spółki oraz odbioru korespondencji w jej imieniu.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który rozpatrywał skargę przedsiębiorcy na decyzję organu podatkowego uznał, że działanie urzędu skarbowego było niezgodne z prawem. Wskazał przy tym, że wbrew stanowisku organu, zgłoszenie identyfikacyjne spółki odpowiada wymogom art. 5 ust. 3 z.e.i.p.p. i zawiera w szczególności adres siedziby spółki. Z treści obowiązujących przepisów nie można wyprowadzić wniosku, że adres siedziby spółki musi zawierać oprócz miejscowości, ulicy i jej numeru również numer lokalu i to szczególnie w sytuacji, gdy na nieruchomości nie ma wyodrębnionych lokali użytkowych czy mieszkalnych.

 

Ponadto zdaniem tego Sądu, w toku postępowania o nadanie NIP organy nie są uprawnione do badania, czy pod wskazanym adresem wykonywane są funkcje zarządcze spółki. Również okoliczność, że pod wskazanym adresem maja siedzibę także inne spółki nie może mieć wpływu na kwestię nadania numeru NIP. Skargę kasacyjną na powyższy wyrok złożył Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, którą to skargę Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił w wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 3549/13, potwierdzając tym samym stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi i stanowisko przedsiębiorcy.

 

Podstawowe usługi tzw. e-biur obejmują właśnie po pierwsze „użyczenie” adresu dla potrzeb rejestracji firmy i ujawniania w EDG lub KRS, czy jako „korespondencyjnego” w stosunkach cywilno-prawnych, przy zaciąganiu zobowiązań, inaczej dla potrzeb umów z kontrahentami i konsumentami. To także wysyłanie i skanowanie korespondencji, a także wynajmowanie sal konferencyjnych, czy zapewnienie obsługi księgowej. Przy czym koszty e-biura sięgają zaledwie kilkuset czy nawet kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Tego rodzaju biura są zatem bardzo wygodne, tanie i jak to potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny – pozwalają na zgodne z prawem rejestrowanie działalności gospodarczej, a w szczególności rejestrowanie działalności spółek prawa handlowego.

 

W omówionych orzeczeniach sądów administracyjnych zwyciężył bowiem pogląd, że organy podatkowe nie są uprawnione do badania, czy pod adresem siedziby spółki wykonywane są jej funkcje zarządcze. Na rejestrację spółki nie powinno mieć również wpływu to, że pod danym adresem ma swoją siedzibę kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Sąd podkreślił, że to przedsiębiorca ma zapewnić prawidłowy odbiór korespondencji pod wskazanym przez siebie adresem i nie jest kompetencją organu podatkowego badanie, czy trudności z doręczeniem listów bądź przeprowadzeniem kontroli skarbowej w przyszłości wystąpią. Niedopełnienie obowiązków w tym zakresie naraża bowiem na skutki wynikające z treści art. 151a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

 

Na koniec warto dodać, że Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) dokonano m.in. zmiany ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Wprowadzone zmiany (w tym uchylenie art. 5 ust. 4B z.e.i.p.p.) miały na celu uporządkowanie i uproszczenie zasad ewidencjonowania przedsiębiorców. Podmioty ubiegające się o nadanie NIP nie muszą już przedkładać poza wnioskiem żadnych dodatkowych dokumentów, takich jak umowa spółki czy umowa potwierdzająca prawo do lokalu. Jednak zgłaszany adres musi być realnie „czynnym” dla skutecznych doręczeń i korespondować z innymi zgłoszeniami adresu siedziby przedsiębiorcy."

źródło:

https://mikroporady.pl/component/k2/item/1344-adres-siedziby-wirtualne-biuro-batalia-wygrana.html

 

RODO – ogólne informacje

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

 

Jaki jest cel RODO?

RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Zmiany przynieść mają osobom fizycznym zwiększoną kontrolę nad ich danymi osobistymi i ułatwiony do nich dostęp. Rozporządzenie jest zaprojektowane tak by zapewnić ochronę danych osobowych osób wewnątrz UE bez względu na miejsce przetwarzania danych.

Definicje:

Administrator – To osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest właściciel biura Orenda – Aleksandra Petryka.

 

Podmiot przetwarzający (Procesor) – to osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 

Dane osobowe – to informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu, data urodzenia, NIP, REGON, KRS, PESEL, numer dowodu osobistego.

 

Przetwarzanie danych osobowych – to działania dotyczące danych osobowych. O przetwarzaniu mówimy wtedy, gdy dane: zbieramy, utrwalamy, organizujemy, porządkujemy, przechowujemy modyfikujemy, pobieramy, przeglądamy, wykorzystujemy, ujawniamy, rozpowszechniamy, udostępniamy, ograniczamy, usuwamy lub niszczymy.

 

Jak przebiega komunikacja między biurem a Klientami?

We wszystkich sprawach, w tym też w kwestiach danych osobowych, komunikujemy się z naszymi Klientami poprzez: stronę internetową, e-mail, telefon i pocztę oraz osobiście w naszym biurze. W umowie z Klientem wskazujemy jakie formy kontaktu z nim uzgodniliśmy.

 

Dane teleadresowe (siedziba firmy):

Orenda Aleksandra Petryka

Ul. Milenijna 43 lok. 2, 03-130 Warszawa

Tel. 503 316 968

 

Adres strony internetowej: www.orenda.waw.pl

Adres e-mail: biuro@orenda.waw.pl


 

W związku ze zmianą prawa dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO) informujemy o zmianie polityki przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane jest Aleksandra Petryka, właściciel firmy Orenda Aleksandra Petryka z siedzibą w Warszawie.

 

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy i jedynie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu związanego z realizacją umowy. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest wcześniej udzielona zgoda.

 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do:

– żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania danych,

– usunięcia danych,

– ograniczenia przetwarzania,

– bycia zapomnianym,

– przenoszenia danych.

 

W dowolnym momencie macie Państwo prawo do wycofania zgody. Dokonać tego można poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@orenda.waw.pl. Dodatkowo posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie?

Przetwarzamy ogólne i szczególne dane osobowe. Należą do nich:

– imię i nazwisko;

– płeć, numer PESEL, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres zameldowania, e-mail, telefon komórkowy;

– rodzaj prowadzonej działalności

– numer identyfikacji podatkowej (NIP), REGON, KRS

– dane we wpisie CEiDG

– numer i seria, data wydania/ważności dowodu osobistego/paszportu,

– inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli oferować produkty i usługi.

 

Powyższe dane przetwarzamy wyłącznie na potrzeby zawarcia umowy oraz wykonywania jej założeń. Dane nie są w żaden sposób udostępniane na zewnątrz ani przekazywane pomiędzy Klientami ani innymi podmiotami!


 

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

Dane, które przetwarzamy zostały nam przekazane na odpowiednim formularzu w chwili podpisywania umowy. Możemy również wykorzystywać dane, które pozyskaliśmy z ogólnodostępnych baz danych (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

Zasady postępowania przy naruszeniach ochrony danych

O naruszeniu ochrony danych osobowych mówimy wtedy, gdy administrator przypadkowo lub celowo zniszczy, utraci, zmodyfikuje, ujawni lub udostępni dane osobowe.

 

Jak złożyć skargę w związku z ochroną swoich danych osobowych?

Jeśli Klient podejrzewa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem: https://www.giodo.gov.pl.

 

Usługi

 

– Udostępnienie adresu korespondencyjnego dla potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, w tym na drukach firmowych, wizytówkach, stronie internetowej, ofercie handlowej, pieczątkach itp.,

– Użyczenie adresu dla celów rejestracji podmiotu gospodarczego, tj. wskazania adresu siedziby w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym i innych organach administracji publicznej,

– Obsługa korespondencji przychodzącej, tj. odbiór listów zwykłych i poleconych oraz przesyłek kurierskich,

– Powiadamianie o odebranej korespondencji lub przesyłkach za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub sms,

– Przesyłanie korespondencji w formie elektronicznej lub listowej,

– Obsługa poczty wychodzącej, tj. redagowanie, kopertowanie oraz wysyłanie listów zwykłych i poleconych w imieniu Usługobiorcy,

– Przechowywanie korespondencji (również w formie elektronicznej),

– Dojazd do klienta,

– Drukowanie, skanowanie, kopiowanie dokumentów (czarno-białe oraz kolorowe),

– Przepisywanie, edycja i korekta estetyczna dokumentów, prac itp.

– Redagowanie dokumentów,

– Wprowadzanie danych,

– Pomoc w wypełnianiu wniosków urzędowych,

 

 

Jeśli wśród powyższych usługi zabrakło takiej, na której Państwu szczególnie zależy – prosimy o kontakt. Jesteśmy elastyczni i staramy się pomagać we wszystkim na co pozwala nasza wiedza i doświadczenie.

 

Korzyści

 

Zalety korzystania z usług naszej firmy, to - poza profesjonalną i miłą obsługą - również:

– Oszczędność co najmniej 3 tys. złotych miesięcznie w stosunku do wyposażenia, utrzymywania i eksploatacji biura

– Prestiżowa lokalizacja w Stolicy kraju, warszawski adres do rejestracji firmy

– Poufność korespondencji

– Elastyczne godziny pracy, dostosowane do potrzeb klienta

– Dojazd do klienta

– Kompleksowa obsługa biura

– Natychmiastowe powiadomienia o otrzymanej korespondencji

– Odbiór poczty w imieniu klienta (brak kolejek, oszczędność czasu i stresu)

– Brak niechcianej poczty (spamu), dzięki dokładnej segregacji

– Wszystkie dokumenty dostępne zdalnie i w formie elektronicznej

– Szeroki wachlarz usług, w pakietach stworzonych z myślą o kliencie

– Brak konieczności wynajmowania lokalu biurowego

– Stabilność świadczonych usług

– Przejrzyste zasady współpracy (brak kaucji, depozytów, czy dodatkowych opcji „małym drukiem”)

 

Cennik

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

                    ORENDA Aleksandra Petryka                     

ul. Milenijna 43 lok. 2

03-130 Warszawa-Białołęka (Tarchomin) 

NIP: 521-356-44-33

REGON: 368559156

tel.: +48 503 316 968

e-mail: biuro@orenda.waw.pl

www.orenda.waw.pl

 

nr rachunku bankowego:

mBank 05 1140 2004 0000 3102 7719 4990

 

 

 

Godziny pracy:

 

Nie mamy sztywno ustalonych godzin pracy, jeśli to możliwe – staramy się dostosować do potrzeb Klientów. 

 

Z uwagi na szeroki zakres wykonywanych czynności oraz to, że nie wszystkie wykonujemy w biurze  prosimy przed wizytą, każdorazowo umówić się telefonicznie. Pomoże to przede wszystkim zarezerować dla Państwa odpowiednią ilość czasu, a także uniknąć sytuacji w której traficie Państwo np. w środek rozmów z innym Klientem (a takie trwają – w zależności od rodzaju usług  często dosyć długo). W celu całkowitego zadowolenia z naszych usług, do wizyty każdego Klienta staramy się jak najsolidniej przygotować. Nie piszemy dokumentów na kolanie i w pośpiechu. Kiedy mamy zarezerwowany dla Państwa czas, staramy się, aby został on wykorzystany w stu procentach – chcemy spożytkować go efektywnie i sumiennie, aby zostały spełnione wszystkie Państwa oczekiwania.

  

 

 

 

 

 

 FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia korespondencji elektronicznej jak i telefonicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).